Tuesday, August 9, 2011

എന്നാലും നയന് താരെ

ന്റെ റബ്ബേ എന്താണ് ഞാനീ കേക്കണത്, ഓള് കാഫീറീന്ന് പിന്നേയും കാഫറീല്ക്ക് തന്നെ പോയല്ലോ, ബല്ലാത്ത ചതിയാണ് ചെയ്തത്, ഓള്ക്ക് ഞമ്മന്റെ ദീനുല് ഇസ്ലാമീക്ക് വന്നായിരുന്നെങ്കില് പ്രഭുദേവനേക്കാള് മൊഞ്ചുള്ള മാപ്പിളനെ കെട്ടിച്ച് കൊടുക്കൂലായിരുന്നോ അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് ആ മൈക്കിള് ജാക്സന് കൊടുത്തത് പോലെ ലക്ഷ കണക്കന് ഉറുപ്പിക കൊടുക്കൂലായിരുന്നോ .. ഇവളീ മതം മാറുമ്പോ ഈ മൌല്യാന്മാരും മതത്തിന് വേണ്ടി ഹാലിളകുന്നവരുമൊക്കെ എബടായിരിന്നു ? ഒരു മുത്തിന്റെ കഷ്ണല്ലേ ആ ഹിന്ദുക്കള്ടെ കയ്യീല് കിട്ടിയത്, എന്നാലും ന്റെ റബ്ബേ ഒറക്കത്തിലെങ്കിലും ഒന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞൂടായിരുന്നോ ഓള് മതം മാറുന്ന വിവരം ..ഈ ചതി അല്ലാന്റെ സ്വന്തം ദീനായ ദീനുല് ഇസ്ലാമിനോട് വേണായിരുന്നോ ? ഇബടെയുള്ള ഹംക്ക് ബെടക്ക് യുക്തിവാദികളുടെ വായ അടയ്ക്കാനുള്ള ഒരവസരമല്ലേ നീയായിട്ട് ഇല്ലാണ്ടാക്കിയത് .

Thursday, August 4, 2011

ഏത് സഖാവിന്റെ മണ്ടന് മക്കള്ക്കും ഡോക്ടറാവാം

പാര്ട്ടി സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന്റെ ഐതിഹാസികമായ തീരുമാനം സമൂഹത്തിന് എത്രമാത്രം ദോഷകരമെന്ന് കാലം തെളീയീക്കും, പാര്ട്ടി ഈ തീരുമാനത്തിലൂടെ രണ്ടു ദൂഷ്യ കാര്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിയ്ക്കുന്നു.
ഒന്ന് .. ഭരണത്തിലേറിയാല് ഏതൊരു സഖാവിനും എത്രവേണമെങ്കിലും അഴിമതി നടത്താം .
രണ്ടു .. ഈ അഴിമതി പണം ഉപയോഗിച്ച് എന്.ആര്. ഇ ക്വാട്ടയില് ഏതൊരു സഖാവിന്റെ മണ്ടനായ പുത്രനേയും ഡോക്ടറാക്കാം .

എന്താ എന്.ആര്.ഇ ക്വാട്ടയില് സഖാക്കളുടെ മക്കള് പഠിച്ചൂടേന്നൊരു ചോദ്യം ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാലുത്തരം നമ്മുക്ക് പറയേണ്ടെ ..

പാര്ട്ടിയൂടെ ചാനലിലിലെ വട്ടമേശയിലെ ഒരു കസേരയിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഡോക്ടര് ഫസല് ഗഫൂര്ക്ക പറഞ്ഞത് മാത്രം ഇവിടെ ഞാന് പറയാം , ഒരു മെറിറ്റിനേയും എട്രന്സിനേയും ഭയക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് എന്.ആര്.ഇ പണം മാത്രമാണ് മാനദണ്ഡം , മെറിറ്റ് ക്വാട്ടയില് മൂന്നര മുതല് അഞ്ചു ലക്ഷം വരെ ആണെങ്കില് മാനേജ്മെന്റ് ക്വാട്ടയില് പത്തു ലക്ഷം മുതല് തലചോറിന്റെ പ്രവര്ത്തനം കുറവനനുസരിച്ച് ലക്ഷങ്ങളുടെ എണ്ണവും കൂടും , എന്നാല് എന്.ആര്.ഇ കള്ക്ക് 25 ലക്ഷം മുതല് ഒരു കോടി രൂപവരെ ആവാം, ഈ എന്.ആര്.ഇ സീറ്റിലേക്ക് വിദേശ മലയാളികളുടെ മക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് നിയമം കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിലും സ്പോസര്ഷിപ്പ് എന്നൊരു ബിനാമി സമ്പ്രദായം ഈ നിയമത്തെ ആകെ അട്ടിമറിച്ചു അതിനിപ്പോള് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി കുടപിടിയ്ക്കാന് കൂട്ടു നില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കഷ്ടം എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്ത് പറയാന്.

സഖാവിന്റെ മക്കള് ഡോക്ടറാവരുത് എന്നൊന്നും ആരും പറയില്ല, ഒട്ടും പഠിയ്ക്കാതെ തലചോറ് ഒട്ടും ഉപയോഗിക്കാത്തവര് പണം കൊണ്ട് ഈ മിടുക്കരായവരെ ചവിട്ടി തേയ്ക്കുന്നതിനെ പാര്ട്ടി കൂട്ടു നില്ക്കുമ്പോള് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ തീരുമാനം ശരിയല്ലാന്ന് പാര്ട്ടിയിലെ തലമുതിര്ന്നവര്ക്ക് മുന്പില് ചങ്കൂറ്റത്തോടെ വിപ്ലവ വിദ്യാര്ത്ഥി സംഘനകള് പറയാത്തത് ?, എന്.ആര്.ഇ ക്വാട്ട എന്ന സമ്പ്രദായം തന്നെ തെറ്റായ തീരുമാനമായി പോയെന്ന് ഈ വൈകിയ വേളയിലെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി ഇതില്ലാക്കാന് വിപ്ലവ പാര്ട്ടികള് ശ്രമിയ്ക്കേണ്ടയിടത്ത് അതിന് കുട പിടിയ്ക്കുന്നത് ലജ്ജാവഹം എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്ത് പറയാം